Sigurnost i poverenje

        dolazi sa nama...

slogan firme

Oprema za razminiranje

Kliknite na sliku proizvoda za detaljan opis

Zaštita

MPS Odelo za zaštitu od dejstva mina
Aquila kecelja za razminiranje
Kecelja za razminiranje
Odelo za delatnosti pretraživanja LSA-4
Vizir za deminiranje
Borbene čizme sa zaštitom od eksplozije BCB-1
Kaciga za poslove razminiranja sa vizirom FWH-3V













Alati

Komplet sa opremom za razminiranje
Komplet za saniranje povreda
Štap za probadanje tla FWP-1 i FWP-4
Traka za obeležavanje, crvena i bela
Znaci upozoravanja na prisustvo mina

























 

Detektori mina

Sigurnosna oprema